Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen ter alle tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en qmobiel deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Qmobiel zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van websites van derden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Qmobiel en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Qmobiel is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

E-mail: info@qmobiel.nl